SĄD: „WYBORCZA” MOŻE PUBLIKOWAĆ TEKSTY O OBAJTKU

Reprezentujący prezesa Orlenu adwokat Maciej Zaborowski żądał sądowego zabezpieczenia w postaci zakazu publikacji na temat Obajtka oraz umieszczenia w artykule „Śledztwo »Wyborczej«: Obajtek dostał milionową zniżkę na apartament, a Orlen został sponsorem piłkarskiej akademii dewelopera” informacji, że tekst jest przedmiotem sporu sądowego. Wniosek dotyczył procesu o naruszenie dóbr osobistych, który Daniel Obajtek wytoczył redakcji „Wyborczej” i autorom tekstów na swój temat.

Sąd Okręgowy w Warszawie 29 marca przychylił się do wniosku Obajtka o zabezpieczenie roszczenia w postaci zakazu publikacji. Redakcja „GW” złożyła zażalenie do tej decyzji i 8 czerwca sąd w pełni uchylił poprzednią decyzję. W ocenie sądu artykuł o zakupie przez prezesa Orlenu apartamentu z milionową zniżką został napisany zgodnie z zasadą rzetelności dziennikarskiej. Decyzja jest prawomocna.

„GW” publikuje teksty śledcze na temat przeszłości i majątku Daniela Obajtka od końca lutego br.

(PTD, 14.06.2021)
Źródło: PRESS.PL

(https://www.press.pl/sad-wyborcza-moze-publikowac-teksty-o-obajtku)