Uchwała nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz  SDRP, w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo-wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

14 kwietnia 2020 r.

„SZLIF”: Nie dajmy się!

Dzielni młodzi z Licem Ogólnokształcącego nr XIII we Wrocławiu powiedzieli: Nie damy się koronawirusowi! I mimo że ze względu na brak możliwości dotychczasowych form kolportażu gazety numer nie jest drukowany, tylko umieszczony został w postaci elektronicznej na portalu szkoły (oraz SDRP), kwietniowy „Szlif” jest równie ciekawy, jak poprzednie.

Czytaj dalej

„Zdrowajki” – ku pokrzepieniu

Małgorzata Garbacz

Staruszka w reklamie mówi: – Chciałabym długo pożyć. Ja bardzo lubię żyć!
Wszyscy lubią. W stanie zagrożenia – tym bardziej. Niektórzy odmawiają „zdrowajki” po swojemu.
Anegdota, dowcip, żart pomagają odreagować strach o życie. Terapia śmiechem jest także troską o zdrowie.

Czytaj dalej

Prasa umiera

Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

W czasie pandemii koronawirusa również prasa umiera. Trudny czas dla Polaków jest dramatyczną próbą przetrwania także dla wielu tytułów prasowych i tysięcy dziennikarzy w nich zatrudnionych. Prasa od wielu lat boryka się z trudnościami. Poza gazetami, które popierają władzę i szczodrze korzystają z dotacji oraz uczynnych reklamodawców, reszta walczy o przetrwanie.

Czytaj dalej

Wybory prezydenckie 2020 a Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

W dyskusji, która rozpala obecnie nasze życie polityczne zaatakowane przez koronawirusa, a tyczące się problemu wyborów prezydenckich 2020 roku, podaje się wiele argumentów politycznych, zarówno tych racjonalnych, jak też całkowicie irracjonalnych.

Polska jest częścią Europy, częścią politycznie cywilizowanego świata i musi stosować takie właśnie cywilizowane standardy polityczne. Jeśli przestanie je stosować, sama postawi się poza tą cywilizacyjną wspólnotą.

Czytaj dalej

Apel, prośba do członków Stowarzyszenia

Biuro SDRP Dolny Śląsk nieczynne do odwołania

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Fala zakażeń koronawirusem rozprzestrzenia się w Polsce w tempie coraz szybszym. Epidemii trudno uniknąć, można natomiast ją ograniczać. Członkowie naszego Stowarzyszenia w zdecydowanej większości to osoby w wieku podeszłym, należące do grupy najwyższego zagrożenia.

Czytaj dalej