Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

Członkowie Stowarzyszenia mogą wykupić międzynarodowe legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, z siedzibą w Brukseli, znana jest pod dwoma nazwami: francuską FIJ (Internationale des Journalistes) i angielską IFJ (International Federation of Journalists).

Federacja zrzesza 156 związków zawodowych i stowarzyszeń dziennikarzy ze 120 krajów. Jej historia sięga roku 1926 – wśród 19 organizacji założycielskich był ówczesny Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej.

Legitymacja ważna jest przez 2 lata + 7 dni (+opłacone składki członkowskie!).
 

Dane do legitymacji

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • dokładny adres zamieszkania wraz z kodem,
  • jedno zdjęcie.

 

Chcę wykupić legitymację międzynarodową – informacje