LIST OTWARTY

W mediach w większości pracują ludzie młodzi. Na umowach cywilnoprawnych. Zachorowanie i długoterminowe leczenie w ich przypadku oznacza utratę wynagrodzenia. Zabezpieczenie przed koronawirusem jest warunkiem spokojnej pracy. Obecnie, gdy zapowiadane jest przyspieszenie szczepień przeciwko COVID-19, dziennikarze i osoby z nimi współpracujące oczekują dostępu do szczepień na zasadach preferencyjnych.

Proszę nie traktować apelu jako chęci ubiegania się o szczególne wyróżnienie tej grupy zawodowej. Dziennikarze w dobie pandemii są potrzebni. Z narażeniem zdrowia ciężko i dobrze pracują, zdają egzamin zaangażowania, wykazują się znaczącym udziałem w promowaniu Narodowego Programu Szczepień. Ich podstawowym zadaniem jest dotarcie do społeczeństwa z informacją o konieczności szczepień. W wielkich koncernach medialnych, również w małych redakcjach terenowych czy portalach internetowych, setki dziennikarzy oczekują na ten dzień, kiedy będą mogli przyjąć pierwszą dawkę szczepionki. Kiedy poczują się bezpieczni.

Apel nasz kierujemy do Pana Premiera w imieniu wszystkich dziennikarzy.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Maślankiewicz
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: Portal ZG SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl/list-otwarty/ )

* * *

Zarząd SDRP Dolny Śląsk popiera apel ZG SDRP skierowany do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.