GOLGOTA WSCHODU

Oprowadzę Was po wystawie Golgota Wschodu przy ul. Wittiga 10 (jest parking – wjazd od ul. Pugeta). W wielu Waszych rodzinach przechowywana jest pamięć o Sybirze – to część historii Wrocławia.

Przyjeżdżajcie 4 marca na godzinę 11.00 na niedawno otwartą wystawę „Golgota Wschodu” przy ul. Wittiga 10. Z Krewnymi i Znajomymi. Oprowadzam osobiście!

Juliusz Woźny, kurator wystawy
Golgota Wschodu”