Dzień inwalidy wojennego w Okręgu Wrocławskim ZIWRP

Dzień Inwalidy Wojennego Obradujący 13-14 kwietnia 2019 roku XXX Krajowy Zjazd Związku Inwalidów Wojennych RP przyjął uchwałę o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego. 18 maja bieżącego roku, już po raz drugi, Zarząd Okręgu ZIWRP we Wrocławiu zorganizował w sali konferencyjnej Hotelu Europejskiego uroczystości poświęcone temu świętu. Wzięli w niej udział członkowie Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, reprezentanci oddziałów Okręgu oraz liczni zaproszeni goście. Wśród nich byli między innymi: prezes ZIWRP Elżbieta Kazubska, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Andrzej Jaroch, komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego płk dr n.med. Wojciech Tański, zastępca komendanta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej płk Adam Jangrot, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk Artur Barański, przedstawiciel komendanta-rektora Akademii Wojsk Lądowych płk Wojciech Więcek, przedstawicielka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Rybska, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Teresa Włodarek, członkini Zarządu Fundacji „Wspólnota Polska” Magdalena Szymerowska, prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP płk w st. sp. Krzysztof Majer, prezes Oddziału Związku Sybiraków Ryszard Janosz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Bogumił Duczmalewski, prezes Stowarzyszenia Weteranów Misji poza Granicami Kraju płk w st. sp. dr. n.med. Jerzy Banach, prezes Zarządu Historycznych Hoteli Wrocławia Grzegorz Rojek. 

Po odtworzeniu hymnu ZIWRP „Nasze Sztandary” wiceprezes Związku, prezes Zarządu Okręgu we Wrocławiu Wojciech Olenderek powitał członków Związku oraz zaproszonych gości, a następnie wygłosił informację dotyczącą roli ZIWRP w okresie ponadstuletniej działalności oraz ciekawie i barwnie omówił okoliczności i warunki jego powstania, a następnie przywołał pamięć założycieli i najważniejszych działaczy. Byli wśród nich: Bronisław Frankowski (pierwszy prezes Związku), Edwin Wagner, Emil Zdanowski, Edward Rybiński, Józef Malinowski (pierwszy prezes Zarządu Okręgu we Wrocławiu), Franciszek Mądry, Władysław Babiak, Czesław Długosz, Mieczysław Borkowski i Marian Kazubski (prezes Związku w latach 1996–2019). Minutą ciszy uczczono ich pamięć, a ksiądz kapelan por. Rafał Daniec z cywilno-wojskowej parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu odmówił modlitwę w intencji zmarłych i żyjących działaczy Związku.

Następnie prezes Elżbieta Kazubska w asyście Wojciecha Olenderka wręczyła wyróżnienia i odznaczenia. Krzyżem 100 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP uhonorowania zostali przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Andrzej Jaroch oraz komendant 4. WSK płk dr n.med. Wojciech Tański. Złotymi Odznakami Honorowymi Za Zasługi dla ZIWRP wyróżnieni zostali aktywiści z Oddziału Wrocław: Elżbieta Kołodziejska, Zofia Król i Andrzej Kot. 

Z kolei głos zabrał przewodniczący dr Andrzej Jaroch. Stwierdził, że jest zaszczycony otrzymanym odznaczeniem i podkreślił, iż dopiero teraz zrozumiał, czym zajmuje się Związek Inwalidów Wojennych oraz zapewnił, że zrobi wszystko, co jest w jego mocy i mieści się w jego kompetencjach, aby wspierać działalność Związku. Następnie przekazał prezesowi Olenderkowi okolicznościowe upominki dla działaczy i aktywistów ZIWRP. Prezes Olenderek zrewanżował się przewodniczącemu związkowym upominkiem. 

Następnie wypowiadał się prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP, zapraszając uczestników spotkania na uroczystości poświęcone 77. rocznicy defilady zwycięstwa, które odbędą się 26 maja na placu Wolności we Wrocławiu. Natomiast prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojnarska Polskiego wraz z prezesem Koła ZŻWP Ziemi Oleśnickiej Lucjanem Ławniczkiem pogratulowali prezesowi Wojciechowi Olenderkowi efektywnej działalności oraz wręczyli stosowne pisma. 

Na zakończenie oficjalnej części spotkania prezes Wojciech Olenderek skierował podziękowania za wsparcie działań Związku pod adresem dowódcy 16. Wrocławskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, władz samorządowych Wrocławia, komendanta 4. WSK, Fundacji „Wspólnota Pokoleń”, prezesa Zarządu Historycznych Hoteli Wrocławia oraz wszystkich instytucji i organizacji, bez pomocy których – jak podkreślił – działalność Związku byłaby ograniczona, a nawet niemożliwa. Wystąpienie zakończył życzeniami zdrowia, spokoju i pomyślności.

Spotkanie, które prowadził przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZIWRP Jan Stanisław Jeż, zakończył wspólny obiad. Uroczystościom towarzyszyła okolicznościowa wystawa Wrocławskiego Klubu Kolekcjonerów. 

Źródło: RAPORT
Jan Stanisław Jeż