Wybory do Sejmu i Senatu RP

Drogie i Szanowne Koleżanki,
Drodzy i Szanowni Koledzy

Zwracamy się do Was z apelem. Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu RP nie są zwykłym aktem, jak to bywa w demokratycznych państwach. 13 października rozegra się w Polsce decydująca walka o to, jaka będzie nasza Ojczyzna. Czy pozostanie państwem demokratycznym wolnych obywateli, czy też pozwolimy, by władza dalej była w rękach autokratów o skrajnie ideologicznych poglądach. Dla nich dalekosiężnym celem jest władza i to za wszelką cenę, a nie wolny obywatel.

Dla dziennikarzy jest to perspektywa tragiczna. Repolonizacja i dekoncentracja mediów, „wolność i pluralizm” mediów na wzór TVP, która prowadzi brutalną agitację na rzecz PiS, samorząd dziennikarski wybierany przez polityków, to są zapowiedzi programowe partii rządzącej. Celem nadrzędnym jest zdobycie pełnej kontroli władzy nad mediami. Widmo ustawy o zawodzie dziennikarskim autorstwa PiS oznacza dla nas próbę narzucenia całej branży dziennikarskiej stylu i standardów, znanych w ostatnich czterech latach, z mediów publicznych i prasy prawicowej. Plany rządzących są zagrożeniem dla całego środowiska dziennikarskiego.

Jesteśmy tego świadomi i przekonani, że członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej myślą podobnie.

Nie jest naszym zamiarem agitowanie za konkretnymi kandydatami. Nasi członkowie dobrze wiedzą, kto jest wart ich poparcia. Apelujemy jednak, by 13 października pójść do wyborów. Mimo czasem podeszłego wieku i dolegliwości warto zdobyć się na ten wysiłek. Niech w niedzielę nie zabraknie naszych głosów.

Pozdrawiamy Was serdecznie.
Jerzy Domański
przewodniczący ZG SDRP
Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny ZG SDRP

Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP (http://dziennikarzerp.org.pl/drogie-i-szanowne-kolezanki-drodzy-i-szanowni-koledzy/)