MENU:

Strona główna
Aktualności
Działalność
Statut
Władze
Członkowie
Zmarli 
Archiwum
Pobierz
Forum
Książki 
Gratulujemy 
Linki

 

Władze SDRP Dolny Śląsk

     28 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Dokonano podsumowania i oceny pracy Stowarzyszenia w minionej kadencji, przyjęto program na lata 2008 – 2012 oraz wybrano nowe władze.

Zarząd:
   Przewodniczący – Jan Cezary Kędzierski
   Wiceprzewodniczący – Tomasz Kopyściański
   Sekretarz – Krzysztof Jaworski
   Skarbnik – Witold Rynkiewicz
   Członek Zarządu – Jan Akielaszek
   Członek Zarządu – Małgorzata Garbacz
   Członek Zarządu – Grażyna Orłowska-Sondej
   Członek Zarządu– Andrzej Szumski
 
  Członek Zarządu – Zbigniew Umański

Komisja Rewizyjna:
  
Przewodniczący – Bogusław Serafin
   Sekretarz – Andrzej Skupniewski
   Członek Komisji – Aleksander Grzondziel-Bennett

Terenowy Sąd Dziennikarski
   Przewodniczący - Marian Kozłowski 
   Henryk Pacha
   Stanisław Wolny

Terenowe Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych:
  
Helena Wojtas-Kaleta
   Ryszard Godlewski

______________________________
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP - Dolny Śląsk
Podwale 62, 50-010 Wrocław, tel./tel 48-71 341 87 60
Konto: nieaktualne o/Wrocław nieaktualne
sdrp.wroc@interia.pl