ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP DOLNY ŚLĄSK

Podczas obrad, jako przewodniczący SDRP Dolny Śląsk, po 5 latach i 4 miesiącach, będę miał możliwość rozliczyć się z naszych dokonań. Wybierzemy także nowe władze naszego oddziału oraz delegatów na X Krajowy Zjazd SDRP, który ma odbyć się 8 listopada 2021 roku.

PLANOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

 • Powitanie zebranych.
 • Powołanie przewodniczącego zebrania.
 • Powołanie protokolantów.
 • Powołanie Komisji Wyborczej.
 • Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 • Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 • Zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzeczników Dyscyplinarnych, Zespołu Starszych Dziennikarzy.
 • Dyskusja.
 • Wybory.
 • Zatwierdzenie uchwał i wniosków zgłoszonych podczas zebrania.
 • Wybory delegatów na X Krajowy Zjazd SDRP.
 • Wręczenie wyróżnień dla najaktywniejszych członków.
 • Ogłoszenie wyników wyborów.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o niezawodne i punktualne przybycie. Od Was przecież zależy, kogo wybierzemy do władz naszej dziennikarskiej organizacji.

Ryszard Mulek

Przewodniczący Zarządu SDRP Dolny Śląsk