Spory spadek sprzedaży prasy regionalnej w 2019 roku

Na drugim miejscu był „Dziennik Zachodni”, który zanotował największy spadek w segmencie – o 19,61 proc. do 19 993 egz. Trzeci był „Głos Wielkopolski” – 18 259 egz. (spadek o 13,18 proc.). W pierwszej piątce znalazły się też „Express Ilustrowany” – 14 264 egz. (spadek o 17,06 proc.) oraz „Dziennik Bałtycki” – 12 841 egz. (spadek o 15,11 proc.). Wszystkie wymienione dzienniki należą do Polska Press Grupy.

W ub.r. najmniejszy spadek zanotowały „Sport” (Whizz) – o 6,85 proc. do 4323 egz. oraz „Gazeta Codzienna Nowiny” (Polska Press Grupa) – o 7,36 proc. do 10 044 egz.

Średnia sprzedaż ogółem dzienników regionalnych w 2019 roku

W grudniu 2019 roku sprzedaż ogółem „Gazety Pomorskiej” wyniosła 24 766 egz. i była o 6,67 proc. niższa w porównaniu z grudniem 2018 roku. Na drugim miejscu był „Dziennik Zachodni” – 19 706 egz. (spadek o 16,43 proc.), a na trzecim „Głos Wielkopolski” – 17 412 egz. (spadek o 11,59 proc.).

Jako jedyny sprzedaż w grudniu poprawił „Polska Metropolia Warszawska” (Polska Press Grupa) – o 14,31 proc., czyli do 2612 egz. Największy spadek zanotowały „Super Nowości” (Super Nowości) – do 4607 egz., czyli o 27,73 proc.

(PAZ, 7.02.2020).

Źródło: PRESS

www.press.pl/tresc/60348,spore-spadki-sprzedazy-prasy-regionalnej-w-2019-roku