ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY IFJ I EFJ DS. POMOCY DZIENNIKARZOM NA UKRAINIE

Drodzy stowarzyszeni,
dziękujemy wszystkim naszym stowarzyszonym za niezwykłą solidarność z dziennikarzami zagrożonymi na Ukrainie – oraz z krajowym Związkiem Dziennikarzy Ukrainy (NUJU) i Niezależnym Związkiem Zawodowym Mediów Ukrainy (IMTUU) po inwazji wojsk rosyjskich.

Od zeszłego tygodnia, z Waszą pomocą, my i nasze związki zawodowe zadbaliśmy o:

 • Pomoc w ewakuacji dziennikarzy w niebezpieczeństwie.
 • Zabezpieczenie funduszy niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy i innych pilnych środków medycznych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzom relacjonującym wojnę.

Nadto:

 • Spotkaliśmy się z UNESCO, ONZ i grupami wolności mediów w celu budowania poparcia dla dziennikarzy i niezależnych mediów na Ukrainie.
 • Utrzymywaliśmy stały kontakt z naszymi ukraińskimi oddziałami w celu oceny ich potrzeb.

Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. W miarę, jak wojna trwa i walki się nasilają, teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest zwiększenie naszych wysiłków i zapewnienie większej solidarności. Ustanowiliśmy dzisiaj wspólny zespół koordynacyjny IFJ/EFJ, aby sprawić, że nasze wysiłki mogą zapewnić skuteczne wsparcie i solidarność.

Fundusz Bezpieczeństwa

W odpowiedzi na wezwanie naszych ukraińskich związków zawodowych o pilną pomoc, apelujemy do wszystkich stowarzyszeń krajowych o przekazanie darowizny na Fundusz Bezpieczeństwa Ukrainy:

WSZYSTKIE przekazane fundusze zostaną wykorzystane bezpośrednio na zapewnienie nadzwyczajnej pomocy naszym związkom zawodowym na Ukrainie w celu wsparcia zagrożonych dziennikarzy. Potrzebują wsparcia, aby pomóc zagrożonym dziennikarzom w przeprowadzce, udzielaniu pomocy humanitarnej w nagłych wypadkach, dostarczaniu sprzętu ratunkowego, pilnej pomocy medycznej i zaopatrzenia oraz wielu innych. Wykonują niesamowitą pracę – wiemy, że zrobisz wszystko, aby pomóc im wesprzeć.

Przekaż darowiznę już dziś. Prosimy o przesłanie darowizny z napisem „Ukraina”.

Obowiązek opieki

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymywaliśmy apele dziennikarzy relacjonujących wojnę na Ukrainie z prośbą o dostarczenie im kamizelek kuloodpornych i hełmów – podstawowego wyposażenia ochronnego. Nie są to indywidualni freelancerzy – niektórzy z nich pracują nawet dla ogólnokrajowych nadawców publicznych. Wzywamy wszystkie podmioty stowarzyszone do przypominania pracodawcom mediów w ich kraju, że mają obowiązek dbać o swoich dziennikarzy. Muszą zapewnić im sprzęt bezpieczeństwa i łączności oraz ubezpieczyć ich. Ubezpieczenie

Mówiąc o ubezpieczeniach dziennikarzy, opracowaliśmy dedykowaną politykę podróży, dostępną ze zniżką dla posiadaczy IFJ Press Card, która obejmuje relacje z zagranicznymi dziennikarzami relacjonującymi wojnę na Ukrainie.

Misja bezpieczeństwa

Organizujemy misję głównego konsultanta ds. bezpieczeństwa do współpracy z naszymi związkami i dziennikarzami w celu opracowania kompleksowego planu bezpieczeństwa, protokołów i ewentualnego planu ewakuacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. W przyszłym tygodniu przedstawią nam zalecenia – a my będziemy działać na ich podstawie, aby wesprzeć nasze związki.

Sprzęt bezpieczeństwa

Nasze związki pilnie potrzebują sprzętu bezpieczeństwa, który mogą zapewnić swoim pracownikom i członkom na pierwszej linii frontu. Dostarczyliśmy już pięć zestawów, a kolejne zostaną wysłane – ale nie mamy więcej dostaw. Zamawianie większej ilości zajmuje do 6 tygodni czasu, którego nie mamy. Jeśli jakikolwiek związek w Europie zna dostawcę, z którym może nas skontaktować, lub ma jakieś zapasowe kamizelki kuloodporne i/lub hełmy, prosimy o pilny kontakt pod adresem ukraine@ifj.org.

Pracujemy na wielu innych frontach.

 • Jutro spotkamy się z UNESCO w celu omówienia bezpiecznego przejścia dla zagrożonych dziennikarzy.
 • Nasza misja bezpieczeństwa złoży raport w przyszłym tygodniu z zaleceniami i planem działania. 
  Trwają prace nad utworzeniem centrum logistycznego i biura w Polsce, które może pomóc w skierowaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych do naszych związków na Ukrainie.
 • Trwają dyskusje z fundatorami, aby pomóc w zapewnieniu wsparcia w relokacji i budowaniu zdolności naszych związków – dzięki Union to Union, NMSZ, MFFR i innym za ich wsparcie.
 • Lobbing ma miejsce na szczeblu COE, z Koalicją na rzecz Wolności Mediów oraz z poszczególnymi rządami, aby zintensyfikować wysiłki na rzecz ochrony dziennikarzy i potępienia ataków na media.
 • Złożyliśmy wniosek o zorganizowanie specjalnej sesji na temat Ukrainy podczas Światowego Dnia Wolności Prasy.

Nasz wspólny zespół koordynacyjny obejmujący personel IFJ i EFJ spotka się ponownie w poniedziałek, aby ocenić postępy, dokonać przeglądu naszych działań i zaplanować kolejne akcje solidarnościowe. Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi, oferty wsparcia lub potrzebujesz więcej informacji, możesz skontaktować się z nami pod adresem ukraine@ifj.org 

I jeszcze raz dzięki za solidarność!

Anthony Bellanger
Sekretarz Generalny IFJ
Ricardo Gutiérrez
Sekretarz Generalny EFJ

Konto do ewentualnych wpłat: 
BE64 2100 7857 0052 EUR