Władze SD RP Dolny Śląsk

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego SD RP Dolny Śląsk (21 kwietnia 2016 r.) wybrano nowe władze na następną kadencję. Wyniki głosowania (w kolejności uzyskanych głosów):
ZARZĄD :
1. Ryszard Mulek – przewodniczący (35)
2. Bogusław Serafin – sekretarz (35)
3. Witold Rynkiewicz – skarbnik (31)
4. Ewa Gil-Kołakowska – wiceprzewodnicząca (30)
5. Leszek Miller (28)
6. Dariusz Piotrowski (25)
7. Jan Akielaszek (24)
KOMISJA REWIZYJNA:
1. Andrzej Ploch
2. Tomasz Kopyściański
3. Kazimiera Kuzborska
TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI:
1. Tadeusz Hołubowicz
2. Janusz Szmyrka
DELEGACI NA VIII KRAJOWY ZJAZD SD RP:
1. Jan Akielaszek
2. Bogusław Serafin
3. Ewa Gil-Kołakowska
Poprzednie władze (kadencja 2012 – 2016)
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego SD RP Dolny Śląsk (19 kwietnia 2012 r.) wybrano nowe władze na następną kadencję. Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania podsumowujące kadencję 2008 – 2012. Wybrano również delegatów na VII Krajowy Zjazd SD RP.
Wyniki głosowania (w kolejności uzyskanych głosów):
ZARZĄD :
1. Waldemar Niedźwiecki – przewodniczący
2. Grażyna Orłowska-Sondej
3. Bogusław Serafin – sekretarz
4. Witold Rynkiewicz – skarbnik
5. Jan Cezary Kędzierski
6. Ryszard Mulek
7. Tomasz Kopyściański – wiceprzewodniczący
KOMISJA REWIZYJNA:
1. Andrzej Skupniewski
2. Dariusz Piotrowski
3. Adam Hiczuk
TERENOWY SĄD DZIENNIKARSKI:
1. Ryszard Godlewski
2. Michał Gembal
TERENOWE KOLEGIUM RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH:
1. Janusz Szmyrka
2. Marek Łaciak
ZESPÓŁ STARSZYCH DZIENNIKARZY:
1. Maciej Głowacki
2. Bogusław Bieńkowski
3. Edward Bykowski
DELEGACI NA VIII KRAJOWY ZJAZD SD RP:
1. Witold Rynkiewicz
2. Krzysztof Jaworski
3. Wiesław Geras
4. Tadeusz Warczak

KADENCJA 2008 – 2012

28 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Dokonano podsumowania i oceny pracy Stowarzyszenia w minionej kadencji, przyjęto program na lata 2008 – 2012 oraz wybrano nowe władze.

Zarząd

Przewodniczący – Jan Cezary Kędzierski
Wiceprzewodniczący – Tomasz Kopyściański
Sekretarz – Krzysztof Jaworski
Skarbnik – Witold Rynkiewicz

Członkowie Zarządu:
Grażyna Orłowska-Sondej
Ewa Schroeder
Jan Akielaszek
Andrzej Szumski
Tadeusz Warczak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Bogusław Serafin
Sekretarz – Andrzej Skupniewski
Członek Komisji – Bohdan Krakowski

Terenowy Sąd Dziennikarski

Przewodniczący – Marian Kozłowski 
Stanisław Wolny

Terenowe Kolegium Rzeczników

Helena Wojtas-Kaleta, Ryszard Godlewski