WE WROCŁAWIU ŚWIĘTOWANO PODWÓJNY JUBILEUSZ

Rozszerzenie NATO na wschód Europy potwierdziło ostateczne upadek żelaznej kurtyny, co miało przełomowe znaczenie nie tylko w naszej najnowszej historii, ale również w dziejach Europy i świata, bowiem Sojusz stał się kluczowym elementem międzynarodowego bezpieczeństwa.

W 2004 roku Sojusz Północnoatlantycki został poszerzony o Bułgarię, Estonię, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię, następnie o Albanię, Chorwację, Czarnogórę, Macedonię Północną, a w latach 2023-2024 o Finlandię i Szwecję, co było naturalną konsekwencją agresji imperialnej Rosji na Ukrainę, w rezultacie czego w Sojuszu aktualnie zrzeszone są 32 państwa.

W marcu i kwietniu bieżącego roku przypadły jubileusze 75-lecia utworzenia NATO oraz 25-lecia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do tego Sojuszu, które uroczyście obchodzono nie tylko w naszej stolicy, ale również w wielu miastach kraju, a przede wszystkim w tych, w których stacjonują jednostki Wojska Polskiego.

We Wrocławiu jubileusze te 11 kwietnia świętowano w sali widowiskowej Klubu 4. Regionalnej Bazie Logistycznej. Organizatorami uroczystości było Ministerstwo Obrony Narodowej we współdziałaniu z wojewodą dolnośląskim oraz Dowództwem Garnizonu Wrocław. Uczestniczyli w niej żołnierze garnizonu Wrocław z rodzinami oraz podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych. Licznie przybyli też żołnierze rezerwy – emeryci wojskowi. Byli wśród nich między innymi generałowie: Mieczysław Stachowiak, Janusz Ornatowski, Antoni Skibiński, Sowa i Janoś. Dostrzegłem też przedstawicieli organizacji żołnierskich i kombatanckich, w tym między innymi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Inwalidów Wojennych RP, Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP. Byli też reprezentanci uczelni Wrocławia, korpusu dyplomatycznego, władz samorządowych oraz duchowieństwa. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek oraz wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Gospodarzem przedsięwzięcia był I zastępca dowódcy garnizonu płk Krzysztof Lis.

Punktualnie o godzinie 18.00 Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego kierowany przez komandora porucznika Jarosława Rywalskiego zagrał i zaśpiewał Mazurka Dąbrowskiego oraz hymn NATO. Następnie wypowiadał się minister Stanisław Wziątek, który również odczytał przesłanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza skierowane do uczestników uroczystości oraz wręczył medale okolicznościowe wojewodzie dolnośląskiemu Maciejowi Awiżeniowi, komendantowi-rektorowi Akademii Wojsk Lądowych generałowi broni w st. spocz. dr. Markowi Tomaszyckiemu oraz dowódcy garnizonu Wrocław Markowi Brzezisze. Głos zabrali również wojewoda Maciej Awiżeń oraz płk Krzysztof Lis.

Zasadniczą część uroczystości jubileuszowych stanowił świetny i brawurowy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego składający się z dwóch części. Część pierwszą rozpoczął „Marsz bohaterski” wykonany przez orkiestrę zespołu pod batutą Tomasza Labunia, a następnie była wiązanka historycznych piosenek żołnierskich. Zespół zaśpiewał między innymi następujące utwory: „Kurdesz nad kurdeszami”, „Przybyli ułani”, „Hej dziewczyno”, „Karpacka brygada”, „Marsz I Korpusu”, „Oka”, „Czerwone maki”, „Róża i bez” oraz Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „Legiony”. Natomiast balet mistrzowsko zatańczył sentymentalnego poloneza i kujawiaka, siarczystego mazura i dziarskiego obertasa.

Część druga koncertu to klasyczne, światowe standardy wokalne, jak choćby meksykańska pieśń „Granada” skomponowana przez Augustina Larę, aria z „Księżniczki czardasza” Imre Kalmana, pieśń „Niczego nie żałuję” z repertuaru Edith Piaf oraz kilka znanych przebojów musicalowych. Natomiast balet zatańczył między innymi charlestona, czardasza, walca i tango. Zespół zakończył swój wspaniały, wirtuozersko wykonany koncert piosenką napisaną i skomponowaną przed 25 laty na okoliczność wstąpienia Polski do NATO pod tytułem „NA TO idziemy”.

Widzowie na stojąco nagrodzili znakomitych artystów burzą niekończących się braw. Natomiast by stało się zadość żołnierskiej tradycji, gospodarz uroczystości płk Krzysztof Lis zaprosił widzów koncertu na smakowity poczęstunek.

Jan Stanisław Jeż
Wiceprzewodniczący Zarządu
SDRP Dolny Śląsk