WCIĄŻ TRWAJĄ NABORY NA STUDIA DZIENNIKARSKIE

Gdzie warto studiować? Coroczny Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy obejmuje polskie uczelnie akademickie, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W zestawieniu kierunków studiów (w tym przypadku dziennikarstwa i komunikacji) przyjrzeliśmy się tylko uczelniom państwowym.

Zespół „Perspektyw” oceniał kierunki pod względem prestiżu (10 proc. oceny), sytuacji ich absolwentów na rynku pracy (15 proc.), kategorii naukowej (10 proc.), jakości przyjętych na studia (10 proc.), akredytacji międzynarodowych (5 proc.), liczby i jakości publikacji (10 proc.), wskaźników cytowalności (w sumie dla czterech typów wskaźników 24 proc.), liczby publikacji we współpracy zagranicznej (6 proc.) i liczby studentów zagranicznych (5 proc.).

Losy ekonomiczne absolwentów

W pierwszej dziesiątce najlepszych kierunków dziennikarskich na uczelniach publicznych w tegorocznym zestawieniu znalazły się:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • i Uniwersytet Opolski.

Czytaj też: Praktyki dziennikarskie w propagandowych mediach publicznych to problem uczelni, nie polityków

Nie oznacza to jednak, że we wszystkich kategoriach porządek był taki sam. O ile w kategorii prestiżu, gdzie swoje typy wskazują biorący udział w badaniu profesorowie i doktorzy habilitowani, nie ma zmian w pierwszej trójce, o tyle dziennikarstwo na UMCS ma wyższą ocenę niż na Uniwersytecie Wrocławskim. Niskie oceny (od 0 do 1,5 pkt na 100 możliwych) otrzymały natomiast uniwersytety Opolski i Zielonogórski (0), UMK (0,5) i Łódzki (1,5).

Jeżeli chodzi o losy ekonomiczne absolwentów, ranking wykorzystał dane o wysokości zarobków absolwentów uczelni oraz stopniu ich zatrudnienia, gromadzone w ramach rządowego projektu „Ekonomiczne Losy Absolwentów”, prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tu różnice są większe. Co prawda najlepsze wyniki wśród uczelni publicznych ma uniwersytet w Warszawie, ale już od poznańskiej uczelni lepsza jest wrocławska, a UJ wyprzedziła Łódź.

Zdolni studenci wpływają na wyższy poziom

Spore różnice pojawiają się też w kategorii jakości przyjętych na studia. To, jak informują autorzy rankingu, wskaźnik mierzony wynikami rozszerzonych egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2022 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych kierunkach studiów. Wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni – najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych, jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia.

Czytaj też: Rząd w projekcie budżetu na 2024 rok nie zapisał miliardów dla TVP i Polskiego Radia

W tej kategorii tylko jedna uczelnia na 25 klasyfikowanych osiągnęła wynik maksymalny, czyli 100 punktów. To Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który jednak w zestawieniu figuruje na 24 pozycji. W czołowej dziesiątce najlepiej wypadają uniwersytety: Warszawski, Wrocławski, UJ, UAM i Łódzki. Najsłabiej swoich pierwszorocznych studentów ocenił Uniwersytet Zielonogórski. Kategoria została utworzona na podstawie danych przekazanych przez uczelnie.

W tegorocznym rankingu poza pierwszą dziesiątką znalazły się:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Gdański
 • i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uniwersytet Opolski był w kategorii kierunku dziennikarstwo i komunikacja klasyfikowany pierwszy raz.

Czytaj też: Polsat pokazał kabareton z wulgaryzmami. „Nie odpowiadamy za program na żywo”

(PAR, 29.08.2023)
Źródło: Press.pl

(www.press.pl)