W mediach praca zdalna sprzyja efektywności, a szkodzi kreatywności

Respondenci zwrócili również uwagę na negatywny wpływ pracy zdalnej na morale i spójność zespołu. Wielu tłumaczyło, że trudno uzyskać taką samą wydajność komunikacyjną, bo podczas pracy zdalnej kontakt jest ograniczony, trwa dłużej i łatwiej o nieporozumienie.

Większości badanych praca z domu jednak nie przeszkadza. 54 proc. respondentów chciałoby chodzić do firmy nieco rzadziej niż przed koronawirusem, a 21 proc. wolałoby tam chodzić znacznie rzadziej.

Zdaniem Reuters Institute zmniejszenie czasu pracy w biurze na rzecz pracy w domu będzie możliwe, gdy redakcje przyjmą podejście hybrydowe. W badaniu prawie połowa respondentów stwierdziła, że ich redakcje rozważają zmniejszenie powierzchni biurowej.

Według autorów badania przejście na hybrydowy sposób pracy – z niektórymi pracownikami w biurze, a niektórymi pracującymi w domu – będzie prawdopodobnie trwałym skutkiem kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Liderzy z branży mediów przekonują, że taki model może przynieść korzyści, w tym niższe koszty utrzymania redakcji i większą elastyczność pracowników, ale będzie wymagał rozległego planowania i może być trudny do wprowadzenia. Badanie pokazuje, że jedna czwarta (25 proc.) chce wracać do biura tak często, jak przed pandemią, więc praca zdalna nie będzie działała dla wszystkich, a pracodawcy będą musieli sprostać różnym potrzebom pracowników.

W badaniu przeprowadzonym od 21 września do 7 października 2020 roku wzięło udział 136 liderów z branży mediów. Spośród nich: 68 z mediów drukowanych (50 proc.), 29 to nadawcy komercyjni lub publiczni (21 proc.), 32 z mediów cyfrowych (23 proc.), a pięciu z agencji informacyjnych. Respondenci to przedstawiciele 38 krajów, w tym Polski, Indonezji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Hiszpanii. 

Kobiety stanowiły 39 proc. ankietowanych, a mężczyźni 61 proc. Reuters Institute tłumaczy, że ta dysproporcja odzwierciedla brak różnorodności na wyższych stanowiskach w branży mediowej, który był podkreślany przez samych respondentów i udokumentowany w poprzednich badaniach oraz opisywany przez „Press”.  

(BAE, 02.11.2020)
Źródło: PRESS.PL
www.press.pl