Uchwała ZG SD RP o wysokości składek członkowskich

Zgodnie z uchwałą nr 5 VII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP podjętą w dniu 30 maja 2008 oraz zgodnie z dyspozycją par. 30 i par. 63 Statutu SD RP, Zarząd Główny SD RP uchwala podniesienie miesięcznej składki członkowskiej o 50 proc. począwszy od 1 lipca 2008 roku., tj.: 15 zł (dziennikarz pracujący) oraz 6 zł (emeryt, rencista, bezrobotny).

Nr konta bankowego SD RP Dolny Śląsk w ING Banku Śląskim:

65 1050 1575 1000 0023 3494 8722