„TYGODNIK POWSZECHNY” PIERWSZY RAZ BEZ WSTĘPNIAKA KS. BONIECKIEGO

Potrzebuje wytchnienia

Redakcja zaznacza, ze życzy zdrowia Redaktorowi Seniorowi i czeka na jego powrót na łamy.

Kim jest ks. Adam Boniecki?

Ksiądz Adam Boniecki z „Tygodnikiem Powszechnym” jest związany od 1964 roku. Pracę w tygodniku podjął na zaproszenie ówczesnego biskupa Karola Wojtyły. W czasie swoich wyjazdów do Francji i Rzymu był zagranicznym korespondentem czasopisma. W Rzymie przygotowywał też polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Romano”, później został jego redaktorem naczelnym. Nie przerwał jednak współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”.

W 1991 r., po upadku komunizmu, ks. Boniecki wrócił do redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W latach 1999–2011 był jego redaktorem naczelnym. Mimo przejścia na emeryturę w 2011 r. jest wciąż czynny i aktywny publicznie. Jako Redaktor Senior publikuje regularnie w „Tygodniku Powszechnym.

(BAE, 6.04.2022)
Źródło: PRESS.PL

(https://www.press.pl)