TVP BRONI SIĘ PRZED LIKWIDACJĄ

Jak się dowiedzieliśmy w TVP, walne zgromadzenie – które stanowi minister kultury – wysłało spółce decyzję dotyczącą zmiany statutu i wezwało do zarejestrowania jej w KRS. Z naszych informacji wynika, że telewizja taki wniosek przekazała już do KRS. Jednak rejestracja tego typu zmian może potrwać nawet kilka miesięcy.

W statucie TVP – jak i innych spółek mediów publicznych – ma znaleźć się następujący zapis: „W razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną. W okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego Zarządu”.

„Zmiana statutów jest próbą zabetonowania mediów publicznych, tak jak to robią w innych miejscach. To kolejny przykład na niepogodzenie się z wynikiem wyborów” – mówił „Presserwisowi” Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych i były poseł Lewicy. „Można powiedzieć, że jest to działanie na szkodę samego ministra, ponieważ on tą decyzją ogranicza swoje kompetencje. To jest bardzo zastanawiające” – dodał.

Czytaj też: Prywatne telewizje rozważają pozwanie Skarbu Państwa za faworyzowanie TVP

(KOZ, 05.12.2023)
Źródło: Press.pl

(www.press.pl)