Tag: Lena Kaletowa

Dziennikarka TVP wygrała w Strasburgu

Interwencje
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Polskę za naruszenie prawa wolności wypowiedzi i krytyki. Skargę złożyła dziennikarka wrocławskiego Ośrodka TVP, Helena Wojtas-Kaleta. 10 lat temu została ukarana naganą za skrytykowanie zmian w ramówce. Dziesięć lat temu Helena Wojtas-Kaleta wraz innymi dziennikarzami skrytykowała plany zdjęcia z ramówki Telewizji Wrocław trzech programów kulturalnych. Tekst na ten temat ukazał się m.in. w "Gazecie Wyborczej Wrocław". Dziennikarka podpisała też list otwarty środowiska artystycznego do zarządu TVP. Podkreślono w nim troskę o poziom telewizji publicznej. Stwierdzono też, że programów z muzyką klasyczną nie powinno się zastąpić "pseudomuzycznym kiczem". Reakcja władz Władze TVP bardzo szybko zarea