Tag: Jacek Inglot

Breslau – Wrocław, godzina „0”

Książki
Książkę „Wypędzony” pióra wrocławskiego literata i polonisty Jacka Inglota, wydaną pod koniec ub. roku przez warszawski Instytut Wydawniczy ERICA przeczytałem  jednym tchem w ciągu nocy. Każda z 380 stron wciąga, przykuwa uwagę, choć w zależności od wieku, życiowych doświadczeń - tak zawodowych, jak i osobistych - refleksje, jakie po lekturze powieści powstaną u czytelnika, mogą się od siebie znacznie różnić. Autor pisze o czasach, których sam nie pamięta. Do Wrocławia przybył po wojnie wraz z rodzicami zza Buga. Historię miasta, w którym spędził dzieciństwo, młodość i lata dojrzałe, poznawał stopniowo. Jak pisze Jacek Inglot w posłowiu, lektura „Mikrokosmosu” Daviesa i Moorhouse`a oraz „Obcgo miasta” Thuma uświadomiły