SDP ZAMYKA DOM DZIENNIKARZA

Dom Dziennikarza w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 , odbudowany po wojnie przy udziale dziennikarzy starszego pokolenia, w tym także członków SD RP, był zawsze miejscem twórczych spotkań wszystkich dziennikarzy. Pamiętamy Dom tętniący życiem klubów twórczych, wydawnictw, kina studyjnego czy letniego ogródka pod kasztanami. SDP bardzo niekorzystnie, ale skutecznie zmieniło charakter Domu. Obecnie są to kiepskiej jakości lokale biurowe do wynajęcia oraz pomieszczenia hotelowe. Dawna restauracja „U Dziennikarzy” z tanimi ongiś obiadami , dziś „Villa Foksal” przekształcona w lokal dla bogatych, okazjonalnie w salon konferencyjny, a w podziemiach w jedną z większych wytwórni cateringu.

Dom Dziennikarza, jak pamięcią sięgnąć, zawsze był dostępny dla naszych koleżanek i kolegów. Wszystkich witał portier, a przez ostatnie lata życzliwy ochroniarz. Teraz po holu hula pustka. Zamiast portiera mamy domofon na bramie. Idea domu otwartego dla całego środowiska legła w gruzach pod naporem biznesowych interesów jednej organizacji, SDP. Nieudolne zarządzanie wspólnym mieniem, jakim jest Dom Dziennikarza, doprowadziło do całkowitego upadku i częściowej dewastacji tego przybytku.

Prosimy dziennikarzy z całego kraju i pozostałych organizacji dziennikarskich o poparcie protestów. Trzeba zatrzymać to bezsensowne działanie.

Andrzej Maślankiewicz
S
ekretarz Generalny ZG SDRP

Jerzy Domański
Przewodniczący ZG SDRP