REM WSPIERA STOWARZYSZENIE „NIGDY WIECEJ”

Potępia publikację antysemickich treści przez portal dorzeczy.pl

13 kwietnia br. przysłał Pan do REM artykuł z pisma „The Algemeiner”, wychodzącego w Nowym Jorku i zajmującego się sprawami społeczności żydowskich nie tylko w USA. Tekst Bena Cohena ukazał się tam pod tytułem „Fury in Poland Over Antisemitic Defense of Pope John Paul II” (Złość w Polsce po ukazaniu się antysemickiej obrony papieża Jan Pawła II). Autor przypomina, że w pierwszej wersji wywiadu, na portalu dorzeczy.pl, p. Stanisław Michalkiewicz określił Gazetę Wyborczą jako Judenrat, a TVN jako polską telewizję dla Żydów.

Usunięcie tych sformułowań z wersji wtórnej wywiadu nie zmienia faktu, iż przedstawione w wersji pierwotnej dotarły one do czytelników w Polsce i na świecie, a ich antysemicka wymowa była oczywista. Wyrażały przeświadczenie,że dotyczące Jana Pawła II materiały dziennikarskie – reportaż w TVN i artykuły prasowe w Gazecie Wyborczej (mediach określanych w tym wywiadzie jako „żydowskie”) – były częścią zmowy, która miała na celu wsparcie żydowskiej społeczności w walce o jej roszczenia.

Rada Etyki Mediów stwierdza iż p. Michalkiewicz naruszył w krytykowanym wywiadzie dla portalu dorzeczy.pl zapisane w Karcie Etycznej Mediów zasady uczciwości, szacunku i tolerancji, zaś redaktor naczelny i wydawca portalu, oprócz tych dwóch zasad, złamali również zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy.

W imieniu Rady Etyki Mediów Krzysztof Bobiński, wiceprzewodniczący REM

Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)