REKOMPENSATA DZIENNIKARSKIEJ EMERYTURY

Warunki otrzymania:

  • urodzenie po 31 grudnia 1948 r. (emerytura na nowych zasadach);
  • przynajmniej 15 lat zatrudnienia w roli dziennikarza do końca roku 2008 (liczba lat może być wyższa, ale nie ma to wpływu na wysokość rekompensaty);
  • złożenie wniosku w ZUS o zaliczenie danego okresu(ów) zatrudnienia „w szczególnym charakterze” (do roku 2008) i o przyznanie rekompensaty (ze swojej inicjatywy ZUS raczej tego nie uczyni).

Rodzaj zatrudnienia może być udowodniony zaświadczeniami o pracy w takim charakterze. Ale być może wystarczyłoby odwołanie się do świadectw pracy dostarcza(o)nych do ZUS, w których jest określone stanowisko „dziennikarz” albo „reporter”.

Osobiście otrzymuję taką rekompensatę i zdradzę, że jest znacząca.

Dariusz Chrabałowski, emerytowany dziennikarz gazety „Super Express”

Podstawa prawna: Art. 32 par. 3 ustawy z 17.12.1998 o emeryturach i rentach z FUS

Zarząd Główny SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)