POLSKI RZĄD PRZED WYBORAMI OGRANICZA DZIAŁALNOŚĆ NIEZALEŻNYCH MEDIÓW

Raport International Press Institute

Jako przykład takich działań twórcy raportu podają sytuację wokół wyemitowanego przez TVN 24 reportażu „Franciszkańska 3” na temat zaniedbań Jana Pawła II w sprawie pedofilii w Kościele. Zdaniem IPI materiał ten stał się punktem zapalnym w tej kampanii nacisków. IPI zauważa, że TVN nie był jedynym medium, które spotkało się z presją – kontrolowany przez państwo PKN Orlen ogłosił czasowe zaprzestanie sprzedaży tygodnika „NIE” po tym, jak pismo opublikowało obrazoburczą okładkę na temat Karola Wojtyły. O cenzurę oskarżono także Pocztę Polską, która wycofała tygodnik ze sprzedaży.

„IPI wzywa rząd PiS do poszanowania wolności prasy i będzie ściśle monitorował sytuację, aby zgłaszać wszelkie naruszenia odpowiednim instytucjom europejskim i międzynarodowym” – zapowiada Scott Griffe, IPI deputy director.

(AMS, 28.03.2023)
ŹRÓDŁO: PRESS.PL

(www.press.pl)