PATRIOTYCZNA UROCZYSTOŚĆ W CIENIU KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Szczególnie serdecznie powitał delegacje Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków, Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, liczne delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP z Wrocławia, Zgorzelca, Złotoryi, Świdnicy (z pocztem sztandarowym), Dzierżoniowa i Głogowa, a także grupy uczniów z Europejskiego Liceum Służb Mundurowych i Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu, Stowarzyszenia Komendantów Policji, Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, poczet sztandarowy z 2. Wojskowego Szpitala Polowego i liczne pojedyncze osoby w większości w dojrzałym wieku. Zabrakło przedstawicieli wojewody dolnośląskiego, Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wyższych uczelni, w tym Akademii Wojsk Lądowych, a także ważnych jednostek wojskowych Garnizonu Wrocław, Policji, Straży Pożarnej, harcerzy i innych.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Krzysztof Majer, a uzupełnili je prof. Zbigniew Wiktor oraz prezes Oddziału Związku Sybiraków Ryszard Janosz. Wszyscy mówcy zwracali szczególną uwagę na niekwestionowane bohaterstwo uczestników bitwy pod Lenino oraz jej moralne i symboliczne znaczenie w ówczesnej polskiej, państwowej rzeczywistości. Zwracali jednocześnie uwagę na deprecjonowanie przez współczesne władze państwowe bojowych zasług żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego i na skomplikowaną sytuację militarną spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę i konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Akcentowali również niepotrzebne wciąganie wojska w politykę podczas kampanii wyborczej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznak nadanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, a także aktów mianowania na wyższe stopnie nadane przez Związek Strzelecki „Strzelec”. Modlitwa ekumeniczna koncelebrowana przez kapelanów Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego, składanie przed pomnikiem wieńców i wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy i odegranie przez wojskowego trębacza „Ciszy” zakończyły uroczystość.

JAN STANISŁAW JEŻ
FOT. ANDRZEJ POWIDZKI