OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP

Trybunał Konstytucyjny tym politycznym wyrokiem zignorował Konstytucję, przepisy prawa i standardy międzynarodowe, a także ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Nie po raz pierwszy TK udowodnił, że orzeka na partyjne zamówienie. W państwie prawa o zgodności ustawy z Konstytucją nie może decydować rządząca partia.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że wyrok TK jest przyzwoleniem na zawłaszczenie przez PiS ostatniego bastionu praworządności, jakim jest niezależny, niezawisły Rzecznik Praw Obywatelskich. Wyrażamy sprzeciw.

Prof. dr hab. Adam Bodnar w czasie ponad pięcioletniej kadencji zasłużył na najwyższą ocenę. Za standardy, za konsekwencję, bezstronność i niezależność. Za pomoc pokrzywdzonym przez władze, policję czy urzędy zaskarbił sobie wdzięczność wielu tysięcy obywateli. Obecna władza, posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie docenili dorobku prof. dr. hab. Adama Bodnara.

Prezydium ZG
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Źródło: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl/oswiadczenie-stowarzyszenia-dziennikarzy-rp)