Leksykon dziennikarzy dolnośląskich – ankieta

Ankieta do „Leksykonu dziennikarzy dolnośląskich”

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko poprzednie (przy zmianie nazwiska) ………………………………………………………………

Dla pań: nazwisko rodowe …………………………………………………………………………………………..

Pseudonimy i skróty …………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………

Wykształcenie: studia ukończone/nieukończone ……………………………………………………………..

Uczelnia i rok ukończenia, dodatkowe studia, tytuł zawodowy:

Licencjat ………………………………. magister ……………………………….stopień naukowy (dr, hab.)

Przebieg pracy zawodowej …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Obecne stanowisko w redakcji ……………………………………………………………………………………..

Najważniejsze dokonania w zawodzie i pracy społecznej (w tym dokładnie o publikacjach książkowych) ……………………………………………………………………………………………………………..

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń zawodowych dawniej i dziś (podać lata)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nagrody dziennikarskie ……………………………………………………………………………………………….

Wyróżnienia publiczne ………………………………………………………………………………………………..

Sytuacja rodzina: imię i zawód małżonka, imiona dzieci i ich zawody ………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Obecna sytuacja ………………………………………………………………………………………………………….

Hobby, sposób spędzania wolnego czasu ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ulubione lektury …………………………………………………………………………………………………………

Funkcje z wyboru poza organizacjami dziennikarskimi ……………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. dom. …………………. tel. służb. …………………….. e-mail ………………………………………………

Tak, zgadzam się na bezpłatne opublikowanie informacji w niniejszej ankiecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk,

a także w planowanym wydawnictwie książkowym.

Data wypełnienia ankiety ………………………………………………. Podpis

 

Prosimy dołączyć zdjęcie legitymacyjne (opisane). W razie braku miejsca w rubrykach można uzupełnić dane na osobnej kartce.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać pod adresem: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Dolny Śląsk, 50-010 Wrocław, Podwale 62 (inform. tel. 0-71 341-87-60).