KOMISJA EUROPEJSKA: DZIENNIKARZE W POLSCE SĄ ZASTRASZANI POPRZEZ WYTYCZANIE IM PROCESÓW

„Po raz pierwszy w sprawozdaniu przeanalizowano również media publiczne. Potrzeba nam więcej zabezpieczeń gwarantujących ochronę niezależności mediów publicznych oraz odpowiednie finansowanie publiczne, które nie będzie wykorzystywane do wywierania presji politycznej na te media” – skomentowała raport Věra Jourová, wiceprzewodnicząca KE do spraw wartości i przejrzystości.

Czytaj też: Asystent Tomasza Lisa nie pracuje już w Ringier Axel Springer Polska

Autorzy raportu zwrócili uwagę na obawy związane z niezależnością polskich mediów publicznych, a w szczególności na zasady obsadzania w nich stanowisk kierowniczych. KE zaleca Polsce wzmocnienie zasad i mechanizmów zapewniających niezależne zarządzanie i niezależność redakcji mediów publicznych.

Komisja stwierdza też, że co prawda regulator mediów ma zagwarantowaną ustawowo niezależność, ale obowiązujące praktyki koncesyjne niosą ryzyko dla pluralizmu mediów. Dlatego w rekomendacjach KE zaleca zapewnienie uczciwych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur w sprawie udzielania mediom koncesji.

„Kilka z odnotowanych procesów sądowych przeciwko dziennikarzom ma efekt zastraszania, a dziennikarze stają się obiektami ataków” – zauważają autorzy raportu i odnotowują, że w Polsce wprowadzono ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej, uzasadniając je stanem wyjątkowym, jaki władze wprowadziły na granicy polsko-białoruskiej.

Czytaj też: Wydawca „DGP” miał 4,55 mln zł straty netto w 2021 roku

Ustalenia zawarte w raporcie opierają się m.in. na monitorze pluralizmu mediów (MPM 2022), danych platformy Rady Europy na rzecz ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy oraz platformy Mapping Media Freedom – odnotowującej zdarzenia prawne z udziałem dziennikarzy.

(par, 14.07.2022)
Źródło: PRESS.PL

https://www.press.pl)