JEST PEŁNOMOCNIK RZĄDU OD PILNOWANIA MISJI W MEDIACH. ZADANIA OPISANO W JEDNYM ZDANIU

„Do zadań pełnomocnika należy m.in. analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących promowania w środkach masowego przekazu postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej oraz identyfikacja problemów w tym zakresie, monitorowanie spraw dotyczących realizacji usług odpowiadających demokratycznym, społecznym i kulturalnym potrzebom społeczeństwa, monitorowanie spraw z zakresu dostępności usług medialnych jako instrumentu udostępniania dóbr kultury i sztuki oraz ułatwiania korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, monitorowanie spraw z zakresu wykorzystania środków masowego przekazu jako instrumentu działalności edukacyjnej, integracji społecznej i edukacji obywatelskiej oraz analizowanie sposobu realizacji misji publicznej w publicznych środkach masowego przekazu”.

Szymon Giżyński urodził się 8 marca 1956 r. w Częstochowie. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Na początku grudnia Giżyński został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poprzednio był wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Posłem PiS jest od 2001 roku. W latach 1997–1998 był wojewodą częstochowskim.

(KOZ, 2.12.2021)
Źródło: PRESS.PL
(https://www.press.pl)