FUNDACJA NIEZALEŻNE MEDIA Z ZYSKIEM I 2,5 MLN ZŁ DOTACJI W 2020 ROKU

Łączne koszty fundacji w 2020 roku wzrosły o 60,74 proc. i wyniosły 3,08 mln zł. Najwięcej przeznaczono na realizację kosztów związanych z dotacją – 2,49 mln zł, a koszty statutowe wyniosły 305,27 tys. zł. Fundacja Niezależne Media w roku 2020 zatrudniała jednego pracownika oraz zlecała pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wśród swoich działań w 2020 roku wymienia wsparcie prawne dla dziennikarzy w procesach, konsultacje dotyczące prawa prasowego, kontynuowanie funkcjonowania serwisu Puszcza.tv oraz organizację cyklu koncertów w formule online pt. „Dumni Biało-Czerwoni”. O zakończeniu projektu Puszcza.tv informowaliśmy w „Presserwisie” w lipcu.

(BAE, 20.10.2021)
Źródło: PRESS.PL
(https://www.press.pl)