ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI Z NAGRODĄ IM. HENRYKA PANASA

Dlaczego były prezydent RP zyskał uznanie kapituły Nagrody, wyjaśnił werdykt odczytany na uroczystej gali przez Katarzynę Leśniowską, sekretarz jury i wiceprzewodniczącą oddziału SDRP w Olsztynie. Nagroda imienia wybitnego redaktora i pisarza z Olsztyna, autora apokryfu „Według Judasza” przyznawana jest po spełnieniu takich warunków jak działalność dziennikarska i literacka. Związek z regionem Warmii i Mazur oraz stałość w poglądach, jaką do końca życia w 1985 roku prezentował Henryk Panas.

Dlatego po rozpatrzeniu licznych kandydatur podjęto decyzję, że statuetka z podobizną patrona Nagrody powinna trafić w ręce redaktora naczelnego (w latach 80. zeszłego wieku) tygodnika studenckiego „itd”, potem „Sztandaru Młodych” i współtwórcy pierwszego w Polsce pisma dla komputerowców „Bajtek”. Ale także autora książek, co prawda nie z gatunku literatury pięknej, ale publicystycznych, literatury faktu, dotyczących ważnych spraw kraju i świata. I do tego od ponad 10 lat często przebywającego w swoim letnim domu nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Spełniał też czwarty warunek regulaminu: jest stały w swoich przekonaniach. Nie ukrywa, że lewicowych, socjaldemokratycznych. Więcej na ten temat w wydaniu specjalnym „Dziennikarza Olsztyńskiego”.

W pierwszej edycji Nagrodę Panasa zdobył Krzysztof Daukszewicz, satyryk urodzony na Warmii, mieszkający i pracujący w Szczytnie na Mazurach, a po wyprowadzeniu się do Warszawy często odwiedzający rodzinny region. On też z racji wyróżnienia wszedł w tym roku w skład kapituły, a 12 września, podczas uroczystej gali na olsztyńskim zamku, wygłosił dowcipną laudację na cześć laureata. Statuetkę Aleksandrowi Kwaśniewskiemu wręczał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który po raz drugi objął honorowym patronatem ten projekt, w towarzystwie Jacka Panasa, syna pisarza, dziennikarza radiowego.

Gratulacje złożyli współprzewodniczący kapituły, prezesi zarządów głównych: Jerzy Domański (SDRP) i Marek Wawrzkiewicz (ZLP) oraz prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i starosta olsztyński Andrzej Abako. Galę prowadzili szefowie miejscowych oddziałów: Marek Książek (SDRP) i Andrzej Cieślak (ZLP), a klimat muzyczny wprowadził duet „Sax and Guitar Cafe”.

W wypełnionej po brzegi sali kopernikowskiej zamku Kapituły Warmińskiej tak znamienitego laureata nagrodzono owacjami. On sam podziękował za wyróżnienie, podkreślając, że coraz chętniej i częściej przebywa na zachodnich Mazurach. Potwierdziła to Jolanta Kwaśniewska, małżonka laureata, zachwycając się urokami natury nad jeziorem Dąbrowa Wielka koło Dąbrówna. I swoją osobą zachwycając zgromadzoną na zamku publiczność. 

W gali brał udział nie tylko syn Henryka Panasa, ale także jego wnuk Maciej Wilczek (syn córki Hanny), podobnie jak dziadek dziennikarz i pisarz, sekretarz redakcji w tygodniku „Angora”.

Dwie godziny przed galą para prezydencka, ciesząca się w Olsztynie szczególną sympatią, złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą odsłoniętą w tym roku na domu, w którym Henryk Panas mieszkał w latach 1955–1985. Następnie Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy spotkali się z członkami oddziałów obu organizacji, które – z inicjatywy SDRP, co trzeba podkreślić – ustanowiły Nagrodę im. Panasa. Podczas tego spotkania przedstawiono gościom członków SDRP i ZLP.

W tegorocznej edycji trzecim współorganizatorem gali było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, instytucja samorządu województwa, który jednocześnie wsparł finansowo przedsięwzięcie z funduszy promocyjnych regionu. Czy włączy się w organizację trzeciej edycji, zobaczymy za rok.

Inicjatorzy przedsięwzięcia zdają sobie sprawę, że nagradzając Aleksandra Kwaśniewskiego, wysoko zawiesili poprzeczkę i za rok trudno będzie dorównać tej postaci. Jeśli więc będą szukać kandydatur, to raczej wśród kobiet.

Marek Książek
(16.09.2022)

Źródło: portal ZG SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl)