SKUTECZNA WSPÓŁPRACA I REALNA POMOC

Tradycyjnie od kilkunastu już lat na początku każdego roku odbywają się spotkania koordynacyjne przedstawicieli związków i stowarzyszeń żołnierskich oraz kombatanckich działających we Wrocławiu. Tak też było w tym roku. 16 lutego odbyło się ono we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49.

Uczestniczyli w nim reprezentanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa, Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Towarzystwa Wiedzy Obronnej i Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego. Nie było reprezentanta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który odmówił przystąpienia do Porozumienia wymienionych wyżej organizacji. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który sprawuje swoisty patronat nad Porozumieniem, oraz dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Feliks, wicedyrektor Departamentu Prezydenta Wrocławia Marzena Szymanek i przewodniczący Rady Osiedla Gaj Adam Wojtaszewski.

Porozumienie o współpracy powyższych związków i stowarzyszeń podpisano 8.02.2010 roku, a funkcję koordynatora tego współdziałania od 2022 roku pełni prezes Zarządu Głównego ZWiRWPRP Krzysztof Majer.

Czytaj dalej