W GRUPIE AGORA W 2022 ROKU UBYŁO WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Zatrudnienie wśród kadry wyższego szczebla spadło z 215 etatów w 2021 roku do 210 etatów w 2022 (fot. materiały prasowe)

W 2022 roku w Grupie Agora było 2449 etatów, czyli o 1 proc. więcej, niż w 2021 roku. Grupa miała także 2334 współpracowników, co oznacza spadek o 12,4 proc. względem poprzedniego roku.

Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia w Grupie Agora znalazły się w jej raporcie ESG.

Zatrudnienie wśród kadry wyższego szczebla (członkowie zarządu, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów) spadło z 215 etatów w 2021 roku do 210 etatów w 2022. Pracowników kadry średniego szczebla (kierownicy i menedżerowie) było 775 (w przeliczeniu na pełne etaty), tj. o 1 więcej, niż rok wcześniej.

Czytaj dalej