RPO SKŁADA KASACJĘ NA NAGANĘ DLA DZIENNIKARZY PRZEBYWAJĄCYCH W STREFIE STANU WYJĄTKOWEGO

RPO wniósł o uchylenie nagany dla dziennikarzy (fot. Paweł Wodzyński/East News)

Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację do Sądu Najwyższego w związku z grzywną nałożoną na dziennikarzy za przebywanie w strefie stanu wyjątkowego.

Do zatrzymania dziennikarki Arte Ulrike Dässler i jej operatora oraz Mai Czarneckiej, polskiej dziennikarki pracującej dla AFP, doszło 28 września w Babikach. Dziennikarze przygotowywali tam materiał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Omyłkowo wjechali do strefy objętej stanem wyjątkowym i zostali ukarani przed sąd naganą. Orzeczenie uprawomocniło się, jednak Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył je na korzyść ukaranych. RPO wniósł o uchylenie wyroku i uniewinnienie ukaranych.

Czytaj dalej