Nagrody im. Bolesława Prusa

Nagrody im. Bolesława Prusa, przez wiele lat były najwyższym, prestiżowym wyróżnieniem wybitnych dziennikarzy, członków Stowarzyszenia. Po latach przerwy Stowarzyszenie  Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wznawia przyznawanie tych nagród, według nowego, zmodyfikowanego regulaminu. O nagrody mogą ubiegać się  dziennikarze  całego środowiska dziennikarskiego, członkowie wszystkich stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich. Nagroda jest dwustopniowa: nagroda główna  za całokształt osiągnięć dziennikarskich oraz nagroda dla młodego dziennikarza  do 35 roku życia.

 

Kandydatów do nagrody im. Bolesława Prusa mogą zgłaszać: kolegia redakcyjne prasy, radia, telewizji, prasowych portali internetowych, agencji prasowych i klubów twórczych, Prezydium ZG SDRP, zarządy oddziałów, inne organizacje  i stowarzyszenia dziennikarskie oraz indywidualnie dziennikarze. Kapituła nagrody im. Bolesława Prusa w głosowaniu tajnym wybiera laureatów. Kapituła składa się z jedenastu wybitnych dziennikarzy m.in. laureatów poprzednich edycji nagrody.

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać podstawowe dane osobowe wraz z numerem telefonu kontaktowego, miejsce zatrudnienia, dokładny opis dziennikarskich dokonań, a w przypadku młodych dziennikarzy  rok urodzenia.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń  mija 28 września 2015 r. Zgłoszenia mailem pod adresem: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl, pocztą pod adresem: ZG SDRP ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa  lok. 30 (ważna  data stempla pocztowego).

 

Rozstrzygnięcie  i wręczenie  statuetek nastąpi  w ostatnim tygodniu października 2015 r. Regulamin nagrody im. Bolesława Prusa do wglądu na stronie internetowej ZG SDRP