Wieczór poetycki grupy literackiej

W imieniu organizatorów: czasopisma literackiego EUROArt oraz Stowarzyszenia "Instytut Twórców Animatorów Kultury, Historii i Literatury" 10 grudnia 2014 r. od godz. 16.00 (klub "Pod Kolumnami", pl. św. Macieja 21, we Wrocławiu – wstęp wolny) zapraszamy na spotkanie, podczas którego członkowie grupy będą czytali
swoje wiersze. Prowadzenie Tadeusz Hołubowicz.

Wszyscy uczestnicy, goście i poeci, zabierając głos, wypowiadali się, po odczytaniu wiersza, przez każdego z sześciu obecnych na spotkaniu poetów.

Nowatorskim elementem organizacyjnym, nie praktykowanym dotąd przez innych organizatorów, było wręczenie każdemu słuchaczowi (odbiorcy) tekstu czytanego utworu autorskiego, tak żeby każdy odbiorca mógł prześledzić wszystko co zawiera utwór. To umożliwiało pełniejsze zrozumienie i wstępną analizę przekazywanej treści, wypowiedzenie krótkich lub dłuższych komentarzy, a przecież o wywołanie takiego właśnie zaangażowania chodziło organizatorom. Cel został osiągnięty, co daje podstawę do uznania takiej organizacji czytania autorskich wierszy za właściwą dla przyszłych spotkań poetyckich.

Dobrze by się stało gdyby ten zwyczaj, w sposobie relacji autor – odbiorca, znalazł godnych naśladowców w innych grupach i stowarzyszeniach literackich, bo warto!

Z twórczymi literackimi pozdrowieniami: Tadeusz Hołubowicz

Grand Prix dla „Wykwintnej Kuchni Polskiej”

Jury Targów Książki Kulinarnej we Wrocławiu przyznało Grand Prix Wydawnictwu BOSZ za książkę „Wykwintna Kuchnia Polska”. Fundatorem nagrody są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Jury w składzie:

  1. Dr Andrzej Byrt, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – przewodniczący, fundator nagród i dyplomów,
  2. Andrzej Ociepa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, fundator dyplomów,
  3. Piotr Dobrołęcki, Redaktor Naczelny,
  4. Red. Jan Akielaszek, pomysłodawca Targów Książki Kulinarnej,  I sekretarz,  fundator nagród i dyplomów,
  5. Tadeusz Hupa, Szef Kuchni Hotelu Wrocław, posiadacz 6. rekordów Guinnessa,
  6. Red. Ryszard Mulek, II sekretarz.

 

Organizator Targów Książki Kulinarnej red. Jan Akielaszek wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o przyznanie specjalnej nagrody dla Wydawnictwa Arkady za książkę – pomysł „Moje przepisy” z adnotacją, że książka ta powinna znaleźć się we wszystkich Kołach Gospodyń Wiejskich w Polsce.

Prezes MTP dr Andrzej Byrt postanowił przyznać puchar i dyplom Wydawnictwu REA za całokształt w wydawaniu książek kulinarnych.

Nagrodę specjalną, puchar ufundowany przez Oficynę Wydawniczą w Kolorach Tęczy otrzymuje Zosia Cudny za książkę „Przepisy na cztery pory roku” wydaną przez Wydawnictwo Rebis.

Świat Książki zostaje wyróżniony specjalną nagrodą za książkę „Kuchnia myśliwska”.  Fundatorem wyróżnienia są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wyróżnienie otrzymuje Joanna Bochaczek – Trąbska „Magiczna książka kucharska. Kulinarny tarot”.  Wydawnictwo Sfinks.

P.S. Organizator Targów Jan Akielaszek przyznał 2. nagrody: autorce niecodziennych przepisów kulinarnych oraz za najbrzydszą książkę kulinarną, wydaną przez instytucję państwową.

P.S. II. Dyrektor Andrzej Ociepa wyróżnionym ufundował specjalne dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

Protokół zamknięto w dniu 2 grudnia 2014.

Jan Akielaszek