Legitymacja dziennikarska dla Ciebie

Jeśli jesteś dziennikarką lub dziennikarzem i potrzebna ci legitymacja dziennikarska, możesz dostać ją z od nas. Chcesz przywrócić swoje członkostwo w Stowarzyszeniu?

Jej posiadanie wiele ułatwia, np. umożliwia wchodzenie na teren Sejmu, Senatu i do innych instytucji państwowych. Lista korzyści z posiadania legitymacji SDRP jest jednak dłuższa.

  • Wszyscy członkowie mogą wykupić legitymację międzynarodową, która pozwala m.in. bezpłatnie zwiedzać tysiące muzeów w całej Europie. 
     
  • Każdy członek SDRP Dolny Śląsk (opłacający składki członkowskie bez zaległości!) uzyskuje bezpłatną skrzynkę pocztową w domenie xxxxx@dziennikarzerp.eu np. janina.kowalska@  Wszystkich chętnych prosimy o kontakt
     
  • Zapraszamy też do współtworzenia serwisu informacyjnego SDRP Dolny Śląsk.  Prosimy o przysyłanie informacji – o konferencjach prasowych i innych ważnych  wydarzeniach.

Żeby stać się członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk lub przywrócić swoje dawne członkostwo wystarczy wypełnić jeden formularz  (poniżej do pobrania deklaracja członkowska i prośba o reaktywację). Przypominamy o obowiązku zapłacenia składek członkowskich za 2014 rok.

__________________________________________________

Uchwała nr 3/04/2013
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
z  18 kwietnia 2013 r.
w sprawie przywracania członkostwa

§ 1

Kilka tysięcy członków SDRP, prawomocnymi uchwałami zarządów oddziałów, zostało skreślonych z ewidencji w związku z niepłaceniem składek dłużej niż przez rok (§ 14 Statutu SDRP) wśród skreślonych znalazło się wielu zasłużonych starszych dziennikarzy, z wieloletnim stażem członkowskim w stowarzyszeniu.

§ 2

Zarząd Główny SDRP postanawia umożliwić tym dziennikarzom powrót w szeregi członków Stowarzyszenia na zasadzie uznania stażu członkowskiego.

§ 3

Uznanie  członkostwa rozpatrywane jest przez zarządy oddziałów SDRP, na podstawie indywidualnego oświadczenia woli zainteresowanego, na specjalnym druku ZG SDRP.

§ 4

Pozytywna decyzja zarządu oddziału jest równoznaczna z uznaniem stażu członkowskiego (bezskładkowego).

§ 5

Przewodniczących Oddziałów SDRP, członków zarządów, członków prezydium ZG SDRP zobowiązuje się do przeprowadzenia rozmów indywidualnych z członkami SDRP, którzy z różnych powodów znaleźli się poza Stowarzyszeniem.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.