TVP „zabezpiecza ciągłość zatrudnienia”

Plan przeniesienia części pracowników Telewizji Publicznej do firmy zewnętrznej zaakceptowała w poniedziałek wieczorem Rada Nadzorcza TVP. Przeciwni tej propozycji związkowcy zapowiedzieli strajk ostrzegawczy – informuje Polska Agencja Prasowa.

Rada Nadzorcza TVP akceptuje rozwiązania, zmierzające do usprawnienia funkcjonowania spółki oraz dalszej racjonalizacji kosztów, które równocześnie pozwolą na zabezpieczenie ciągłości zatrudnienia pracowników Telewizji” – napisano w komunikacie przesłanym PAP przez rzecznika prasowego TVP.

STANOWISKO
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie planowanej reorganizacji zatrudnienia dziennikarzy w TVP SA

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie planowanymi zmianami organizacyjnymi i kadrowymi w TVP SA. Przeniesienie dziennikarzy, montażystów i operatorów do firmy zewnętrznej jest pomysłem kuriozalnym i nie mieszczącym się w kategoriach zdrowego rozsądku. Zwłaszcza w instytucji, której podstawowym statutowym zadaniem jest dostarczanie masowemu odbiorcy szybkiej, rzetelnej informacji uzupełnionej o kompetentny i obiektywny komentarz publicystyczny. Trudno uwierzyć, że telewizja publiczna,  na własne życzenie, zamierza  się pozbyć,  twórców., bez których poziom programów telewizyjnych, emitowanych przez TVP, może być tylko gorszy niż obecnie.

Wiadomości o planowanych zmianach są niezgodne ze zobowiązaniami, jakie w kwietniu 2011 roku przyjął Zarząd TVP SA. Oświadczono wówczas między innymi, że Zarząd będzie działać w sposób przejrzysty, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji programowych i personalnych. Powstrzyma proces komercjalizacji programu telewizji publicznej, przywróci rangę standardom warsztatu dziennikarskiego i zasadom etyki zawodowej będącym gwarancją najwyższej jakości programu. Uzna program za dobro nadrzędne i najważniejszy cel działania telewizji publicznej.

Obecne plany Zarządu TVP SA, formułowane nader ogólnikowo, tworzą szum informacyjny i nastrój zagrożenia wśród dziennikarzy niepewnych swojej zawodowej przyszłości przewidujących dalsze ograniczenie misji TVP, a w perspektywie wręcz likwidację telewizji publicznej.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nie akceptuje pomysłów  Zarządu TVP SA i stanowczo protestuje  przeciwko  metodom, które w zakamuflowany sposób mają prowadzić do zbiorowych zwolnień  dziennikarzy i innych twórców telewizyjnych.
 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Warszawa, 20 maja 2013 r.