Złota Gruszka dla ks. Adama Bonieckiego

17 czerwca w Klubie Dziennikarza “Pod Gruszką” w Krakowie, niedawno przywróconego środowisku dziennikarskiemu, odbyła się doroczna impreza honorująca wybitnych dziennikarzy z Małopolski. Wręczono Medale Honoris Gratia za Zasługi dla Miasta Krakowa oraz Złotą i Zieloną Gruszkę od lat przyznawaną przez Kapitułę powołaną przez Zarząd Małopolski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.  Złota Gruszka jest wręczana dziennikarzom, którzy w minionym roku wyróżniali się nonkonformizem, odwagą w prezentowaniu swoich poglądów oraz nienagannym warsztatem dziennikarskim. Laureatami tej nagrody byli m.in. Bruno Miecugow i jego syn Grzegorz, Edward Miszczak z TVN, Antoni Mleczko i wielu znanych dziennikarzy z Małopolski lub współpracujących z mediami w tym regionie. Tym razem po raz trzeci, w ponad dwudziestoletniej historii, przyznano Honorową Złotą Gruszkę. Takie uhonorowanie posiada jedynie Ludwik Jerzy Kern oraz niedawno zmarły nestor “Gazety Krakowskiej” Olgierd Jędrzejczyk. Tym razem Honorową Złotą Gruszkę otrzymał ks. Adam Boniecki redaktor naczelny “Tygodnika Powszechnego” od 46 lat związany z tą gazetą. Kapituła wyróżniając ks. Bonieckiego podkreśliła, że jest on znakomitym liderem w tej gazecie, odgrywającej od 65 lat swojego istnienia ważną rolę w kształtowaniu poglądów Polaków. Podkreślono zarazem, że jest to uhonorowanie całego zespołu, który przyczynił się istotnie w ostatnich latach do demokratycznych przemian w naszym kraju. Błyskotliwą laudację wygłosił krytyk i eseista Grzegorz Jankowicz wiceprezes Fundacji HalArt.

Zielona Gruszka jest przyznawana od 5 lat i trafia do rąk młodych dziennikarzy, ale już posiadających spory dorobek. Za rok miniony przyznano ją red. Dariuszowi Zalewskiemu pracującemu w Grupie Radiowej Agora w Krakowie, a ostatnio od 1 marca br. dziennikarzowi Centralnego Newsroomu tej stacji radiowej w Warszawie. Kapituła nagrody dostrzegła profesjonalizm i rzetelność w jego działaniu, który m. in. wyróżnił się w roku 2009 swoimi korespondencjami z Ameryki Łacińskiej, a ostatnio relacjonował tragedię smoleńską na antenie TOK FM. Laudację wygłosił red. Łukasz Wojtusik z TOK FM. Złotą i Zieloną Gruszkę wręczyli: przewodniczący Kapituły prezes Małopolskiego Oddziału SD RP red. Sławomir Pietrzyk oraz Prezydent M. Krakowa prof. Jacek Majchrowski fundator nagród. Swoje gratulacje laureatom przesłali m.in. Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

Medale Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa z rąk Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego otrzymali: Bronisław Cieślak, Stanisław Gawliński, Michał Kaszowski, Irena Krzywonos – Wawrykiewicz, Tadeusz Metz, Tadeusz Myślik, Jerzy Piekarczyk, Jerzy Skrobot oraz Witold Ślusarski. (SP)