1,5 PROCENT DLA DOLNOŚLĄSKICH DZIENNIKARZY

Do członków i sympatyków Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Dolny Śląsk zwraca się z prośbą o wsparcie działalności naszej organizacji poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego. W związku z tym, że nasz oddział nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), w zeznaniu podatkowym (PIT36 lub PIT 37) należy wpisać

numer KRS: 0000043110

Jest to numer Zarządu Głównego SDRP. Natomiast w polu 149 „Cel szczegółowy” wpisujemy: SDRP Dolny Śląsk. Bez tego dopisku przekazywany 1,5 % podatku nie trafi na konto SDRP Dolny Śląsk.

Zgromadzone tą drogą fundusze zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na działalność statutową.

Wszystkim darczyńcom – z lat ubiegłych i tym, którzy dopiero teraz do ich grona dołączą – przekazujemy serdeczne podziękowania.

Ryszard Mulek
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP Dolny Śląsk