1 procent dla SD RP Dolny Śląsk

DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP Dolny Śląsk

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Dolny Śląsk zwraca się z prośbą o wsparcie działalności naszej organizacji poprzez przekazanie 1% podatku od osób fizycznych. Wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza rocznego zeznania podatkowego nazwę SD RP Dolny Śląsk

(np. w PIT-37 Dolny Śląsk wpisujemy w poz. 139; zaznaczenie kwadratu w poz. 140 jest wyrażeniem zgody na przekazanie danych identyfikacyjnych podatnika: imienia, nazwiska, adresu i wysokości kwoty; zaznaczenie kwadratu w poz. 140 jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1 %. Bez tego dopisku przekazywany 1% podatku nie trafi na konto SD RP Dolny Śląsk.

Numer KRS: 0000043110

Zgromadzone tą drogą fundusze zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na działalność statutową.

Wszystkim darczyńcom – z lat ubiegłych, i tym którzy dopiero teraz do ich grona dołączą – przekazujemy serdeczne podziękowania.
BS