1 PROCENT DLA DOLNOŚLĄSKICH DZIENNIKARZY

Do członków i sympatyków Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Dolny Śląsk

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Dolny Śląsk zwraca się z prośbą o wsparcie działalności naszej organizacji poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego. W związku z tym, że nasz oddział nie ma statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), w zeznaniu podatkowym należy wpisać

numer KRS: 0000043110

Jest to numer Zarządu Głównego SDRP. Natomiast w rubryce 134 „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: SDRP Dolny Śląsk. Bez tego dopisku przekazywany 1% podatku nie trafi na konto SDRP Dolny Śląsk.

Zgromadzone tą drogą fundusze zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na działalność statutową.

Wszystkim darczyńcom – z lat ubiegłych i tym, którzy dopiero teraz do ich grona dołączą – przekazujemy serdeczne podziękowania.

Ryszard Mulek
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP Dolny Śląsk