Zagraża nieład medialny

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie zamiarem ustawowej regulacji zawodu dziennikarza, zapowiedzianej w programie wyborczym PiS.

Zamysł ten niesie niebezpieczeństwo ograniczenia wolności mediów i otwartego dostępu do zawodu dziennikarza. Przyrównanie we wspomnianym programie statusu dziennikarza i lekarza, mające wskazywać na zasadność powołania samorządu dziennikarskiego wzorem Naczelnej Izby Lekarskiej – na pozór nobilitujące – jest nieuprawnione. Nie istnieją bowiem obiektywne kryteria związane z poziomem wykształcenia lub inne miarodajne sprawdziany, jak to jest w przypadku zawodu lekarza, których spełnienie gwarantowałoby zawodową skuteczność dziennikarza.

Nie ma też potrzeby tworzenia organu regulującego przynależność do zawodu, który z natury rzeczy pozostaje otwarty – swoboda wypowiedzi należy do podstawowych swobód obywatelskich, a dziennikarz nie potrzebuje żadnych certyfikatów, aby z tej swobody korzystać i egzekwować w imieniu swoich odbiorców gwarantowany ustawowo dostęp do informacji publicznych.

Również zamysł powierzenia ewentualnemu samorządowi (nie wiadomo, w jakim trybie wyłanianemu) uprawnień komisji etyki zawodowej nie jest trafiony – od dawna istnieje i działa Rada Etyki Mediów, opierająca się w swoim orzecznictwie na obowiązującym Kodeksie Etyki Dziennikarskiej.

Każda próba ustanawiania nadzoru nad dziennikarzami, którą autoryzują politycy, obarczona jest szczególnym ryzykiem, motywowana jest bowiem dążeniem do wymuszenia posłuszeństwa i podporządkowania własnym partyjnym interesom.

Przestrzegamy przed próbami zawłaszczenia mediów przez jedną partię – do czego to prowadzi, widać jak na dłoni w codziennej praktyce programów informacyjnych telewizji publicznej.

Prezydium Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Źródło: http://dziennikarzerp.org.pl/zagraza-nielad-medialny/

Wystawa Grand Press Photo 2019 we Wrocławiu

Na wystawie będzie można zobaczyć ponad 260 zdjęć prasowych opisujących Polskę i świat

Do 25 września w Sky Tower we Wrocławiu można oglądać pokonkursową wystawę fotografii prasowej Grand Press Photo 2019.

Na wystawę pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia zapraszają organizatorzy konkursu: magazyn „Press” i Fundacja Grand Press oraz Miasto Wrocław i Sky Tower – partnerzy wystawy miejskiej. Zaprezentowanych zostanie ponad 260 fotografii – są to zdjęcia pojedyncze, fotoreportaże, projekty dokumentalne. Prace te trafiły do finału konkursu, w którym jury przewodniczył fotoreporter światowej klasy, trzykrotny laureat World Press Photo, Espen Rasmussen z Norwegii („VG”). 

Czytaj dalej…

Nowy szlak kulturowy na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Organizacja Turystyczna wspólnie z dwunastoma partnerami z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch i Słowenii stworzyła wpisany na Listę Szlaków Kulturowych Rady Europy „Szlak Reformacji” 

Koniec projektu unijnego zapoczątkował działalność międzynarodowego stowarzyszenia, które działać będzie na rzecz ochrony i wzmacniania dziedzictwa kulturowego reformacji. 

– Staramy się wykorzystać trudny do przecenienia potencjał obiektów i miejsc związanych z historią i dziedzictwem reformacji na terenach naszych krajów – mówi Marek Janczyszyn z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 

Powstałe Stowarzyszenie „Routes of Reformation” zajmować się będzie promowaniem wspólnych wartości, zapewniając w ten sposób istotny wkład w rozwój nie tylko turystyki, ale i świadomości kulturowej członków lokalnych społeczności.

Do najważniejszych dolnośląskich obiektów związanych z dziedzictwem reformacji należą Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. 

Więcej informacji o szlaku reformacji znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia: www.reformationroutes.eu

Barbara Jakimowicz-Klein

Kościół Pokoju w Jaworze
Kościół Pokoju w Jaworze – wnętrze
Kościół Pokoju w Świdnicy

Zgłaszanie kandydatów do Nagrody im. Bolesława Prusa

Nagroda im. Bolesława Prusa, najwyższe prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, ma bogatą tradycję. Ustanowiona została w latach siedemdziesiątych przez ówczesny Zarząd Główny SDP. Od roku 2001, dla podtrzymania tradycji, nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Po kilkuletniej przerwie, od roku 2015, nagroda w zmienionej formule ma charakter dwustopniowy: Złoty Prus (statuetka) dla dziennikarza z wieloletnim dorobkiem i Zielony Prus dla młodego dziennikarza (do 35 roku życia).

Przygotowania edycji 2018 wchodzą obecnie w fazę zgłaszania kandydatów.

Zgodnie z § 3 Regulaminu Nagrody, kandydatów do Nagrody im. Bolesława Prusa mogą zgłaszać: kolegia i kierownictwa redakcji prasy, radia, telewizji, portali internetowych, agencji i klubów twórczych Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zarządy oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, inne stowarzyszenia i organizacje dziennikarskie, oraz indywidualnie dziennikarze.

Zgłoszenia na piśmie przesyłane pod adresem: Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, ul. Foksal 3/5 lok. 30, muszą zawierać wyczerpujące uzasadnienie, adres mailowy i numer telefoniczny oraz CV kandydata. W przypadku zgłoszeń osobistych wymagane jest poparcie dziennikarza członka stowarzyszenia .

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 11 października 2019 roku.

Kapituła nominuje od 4 do 6 kandydatów w każdej kategorii.

Kapituła Nagrody im. Bolesława Prusa będzie oceniać w składzie: Jacek Żakowski, Katarzyna Michalak, Janusz Adamowski, Tomasz Miłkowski, Irena Piłatowska-Mądry, Grzegorz Sroczyński, Krystyna Mokrosińska, Helena Ciemińska-Kowalik, Monika Olejnik, Edward Mikołajczyk, Jacek Snopkiewicz, Sławomir Pietrzyk, Ireneusz Michał Hyra, Zbigniew Bajka, Wiktor Legowicz, Andrzej Maślankiewicz.

Wręczenie nagród nastąpi podczas gali w trzeciej dekadzie listopada br.

Do pobrania:

Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl/zglaszanie-kandydatow-do-nagrody-im-boleslawa-prusa/#more-7208)

PiS chce ustawowo uregulować zawód dziennikarza

Będą pieniądze dla mediów publicznych
i Centrum Gier Wideo

W programie wyborczym PiS zapowiedziano ustawę regulującą status zawodu dziennikarza. Partia zamierza też wprowadzić efektywny system finansowania mediów publicznych, a także utworzyć Polskie Centrum Gospodarki Kreatywnej i Centrum Gier Wideo. 

Pełny program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości został udostępniony w sobotę na stronie internetowej partii. Dokument, zatytułowany „Polski model państwa dobrobytu”, liczy 230 stron.

We fragmencie dotyczącym wolności i pluralizmu przypomniano, że jesienią 2017 roku przyjęta została nowelizacja Prawa prasowego, w której sprecyzowano zapisy dotyczące autoryzacji (wyznaczono m.in. limity czasowe dla udzielających wypowiedzi) oraz usunięto przepis stanowiący, że dziennikarz ma obowiązek „realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, ogólnej linii programowej tej redakcji”. Wprowadzono natomiast możliwość odmówienia przez dziennikarza wykonania polecenia służbowego, które wiąże się z naruszeniem zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej.

Czytaj dalej…

Raz w roku jest taki wieczór…

Driady, „Driada”, Odra i my – prasowcy

W ten jeden wieczór, 2 września 2019, Bulwar Dunikowskiego nieopodal Hali Targowej we Wrocławiu zmienił się w Bulwar Zachodzącego Słońca. Podążającym nabrzeżem na coroczne spotkanie na Odrze prasowcom towarzyszyły bowiem przed godziną 18.00, nim jeszcze zapadł zmierzch, promienie słoneczne. I dałbym słowo, wśród konarów drzew dostrzec można było zwiewne postaci driad, bogiń drzewnych gałęzi, o których wspomina grecka mitologia. Nawet jeśli to było tylko złudzenie, jego powstanie miało realną przyczynę – zdążaliśmy przecież na statek noszący nazwę „Driada”, którym przez kolejne trzy godziny rejsu sprawnie dowodził kapitan Gabriel Gattner – tego typu omamy wydają się więc uzasadnione!

Czytaj dalej…

Wesprzyj budowę Domu Spotkań z Kresami

W Straszowicach pod Wołowem powstaje Dom Spotkań z Kresami. Będzie to miejsce niezwykłe, które będzie domem dla naszych Rodaków z Kresów, Syberii czy Kazachstanu, marzących o powrocie do ojczyzny. Wielu z nich jest już w podeszłym wieku i przynajmniej ostatnie lata życia chcieliby spędzić w Polsce, gdzie objęci zostaną opieką i życzliwością rodaków. Te pragnienia spełniać będzie Fundacja Studio Wschód, inicjator wielu kresowych działań, takich jak akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” czy „Dary na Kresy”.

Miejsce to ma pełnić również funkcję edukacyjną. Młodzież będzie spotykać się tam podczas patriotycznych pikników; organizowane będą prelekcje dotyczące polskiej historii, a Rodacy, którym umożliwimy przyjazd do Polski, osobiście zaświadczą o swoim przywiązaniu i miłości do Ojczyzny.

– Dom Spotkań z Kresami będzie pierwszym takim miejscem w Polsce – mówi prezes Fundacji Studio Wschód Grażyna Orłowska-Sondej, która jest również naszą koleżanką ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. – Jego budowa to dla nas wielkie i bardzo drogie wyzwanie. Aby dokończyć budowę, potrzebujemy finansowego wsparcia ludzi dobrej woli. Wpłaty można kierować na konto Fundacji Studio Wschód (z dopiskiem „Dom Kresowy”), nr konta:

40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 (Bank Ochrony Środowiska).

Marcin Rosiński prezesem Radia Wrocław

Rada Mediów Narodowych wybrała w korespondencyjnym głosowaniu prezesa Radia Wrocław. Został nim Marcin Rosiński, który był jedynym kandydatem.

Za kandydaturą Rosińskiego głosowało troje członków RMN: posłowie PiS Joanna Lichocka i Krzysztof Czabański oraz europosłanka tej partii Elżbieta Kruk. Przeciwko był Juliusz Braun, który do RMN trafił z poparciem PO. Grzegorz Podżorny, wybrany do Rady z poparciem Kukiz 15, wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący RMN Krzysztof Czabański odwołał zaplanowane na ten tydzień posiedzenie Rady. W jego porządku miał być wybór prezesa Radia Wrocław. Czabański zarządził głosowanie korespondencyjne nad jedyną zgłoszoną – przez niego – kandydaturą Marcina Rosińskiego z TVP. Członkowie RMN mieli czas na oddanie głosów do poniedziałku.

Podczas posiedzenia RMN w zeszłym tygodniu Rosiński nie uzyskał większości głosów. Wtedy za jego kandydaturą głosowali Lichocka i Czabański, przeciwko był Braun, a Kruk i Podżorny wstrzymali się od głosu. „Gazeta Wyborcza” napisała, że Rosiński przyszedł na przesłuchanie nieprzygotowany i wypadł fatalnie.

Marcin Rosiński od 1996 roku związany jest z Telewizją Polską. Przez wiele lat pracował w TVP Wrocław, a obecnie w TVP Info. Jolanta Piątek, prezes Radia Wrocław od grudnia 2017 roku, złożyła rezygnację i odchodzi ze stanowiska z końcem miesiąca. Swoją decyzję tłumaczy przejściem na emeryturę.

Radio Wrocław w 2018 roku miało 19,3 mln zł przychodu (wzrost o 8 proc. w porównaniu z 2017 rokiem) i 814 tys. zł zysku wobec 671 tys. zł straty rok wcześniej.

(JSX, 28.08.2019)

Źródło: https://www.press.pl/tresc/58295,marcin-rosinski-prezesem-radia-wroclaw

„Mundur Żołnierza Polskiego w II Wojnie Światowej”

Muzeum Miejskie Wrocławia serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej mundurom i nakryciom głowy żołnierza polskiego w latach 1939–1945, z okazji 80 rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej.

W tym roku mija 80 rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. Z tej okazji Muzeum Militariów zdecydowało się zaprezentować publiczności swoją kolekcję mundurów, która w ostatnim czasie została wzbogacona o mundury Polskiej Marynarki Wojennej. Na wystawie zatytułowanej „Mundur Żołnierza Polskiego w II Wojnie Światowej” Muzeum Militariów wystawiło mundury (kurtki i bluzy mundurowe) oraz nakrycia głowy, używane przez żołnierza polskiego w latach 1939–1945. W naszej kolekcji, jako najcenniejsze i prawie w pełni kompletne, można wymienić mundury polskich pilotów walczących w Wielkiej Brytanii, a także mundury marynarzy oraz wojsk lądowych. 

Wystawę uzupełniają odznaki jednostek i szkół wojskowych wojska polskiego.

27 sierpnia 2019 (wtorek), godz. 17.00
Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9
Kamila Zakrzewska 
Muzeum Miejskie Wrocławia 
kzakrzewska@mmw.pl 
www.mmw.pl

Wrocławskie Dni Seniora

Od 6 września do 6 października 2019 roku Wrocław oddany zostanie we władanie seniorów. W tym okresie trwać będą w mieście Dni Seniora, bogate w różne ciekawe imprezy. Należy się nam trochę rozrywki. 

Wrocławskie Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowych ONZ, współpracujące ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, do udziału obchodach Dni Seniora zaprasza również emerytów i rencistów z dziennikarskiego środowiska.

Uroczystości rozpoczną się 6 września (piątek), o godz. 10.00 na Nowym Targu, na którym będzie można zobaczyć grupy taneczne, a o godzinie 11.30 w kierunku Rynku wyruszy Marsz Kapeluszy.

Pół godziny później na wrocławskim Rynku odbędzie się uroczyste otwarcie Dni Seniora oraz wręczenie symbolicznych kluczy do bram miasta Królowej i Królowi Seniorów. W programie, od godziny 13.00 do 14.00, jest również koncert „Muzyczny kalejdoskop” w wykonaniu wrocławskiego zespołu OLDERSI.

Więcej szczegółów na załączonych zdjęciach oraz na stronie www.seniorzy.wroclaw.pl